Un poema de Begoña Paz

RAPACES

A ten os ollos riscados e as orellas grandes.
Gústanlle os documentais sobre a natureza.
Di que este ano quere viaxar, pero non a Taiwan,
(alguén lle contou que alí explotan os nenos).
De maior quere ser biólogo mariño.
Vivirá en Vigo, terá moza, gañará o premio Nobel,
deixará que lle enchamos a neveira as fins de semana.

B está moi delgado, ten os dentes saíntes
(di que a ortodoncia non lle presta coa roupa que leva).
Cando era máis pequeno quería ser rico e famoso,
agora conformaríase cunhas zapatillas de cento oitenta euros
para presumir diante dos amigos. Como non hai cartos
presume da súa tolemia. Son perigoso. Os meus pais medícanme.
Calquera día vou matalos a todos.NIÑOS

A tiene los ojos rasgados y las orejas grandes.
Le gustan los documentales sobre naturaleza.
Dice que este año quiere viajar, pero no a Taiwan,
(alguien le contó que allí explotan a los niños)
De mayor quiere ser biólogo marino.
Vivirá en Vigo, tendrá novia, ganará el premio Nobel,
dejará que le llenemos la nevera los fines de semana.

B está muy delgado, tiene los dientes salientes
(dice que la ortodoncia no le pega con la ropa que lleva)
Cuando era más pequeño quería ser rico y famoso.
Ahora se conformaría con unas zapatillas de ciento ochenta euros
para presumir delante de los amigos. Como no hay dinero
presume de su locura. Soy peligroso, Mis padres me medican.
Cualquier día voy a matarlos a todos.


1 comentarios:

Anónimo dijo...

1000 gracias, Bego... y estupendo tu poema... lo he subido hoy a hankover...v.